20160715 -- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11

posted Jul 17, 2016, 10:20 PM by ทวิปริญญาโท รามคำแหง   [ updated Jul 17, 2016, 10:21 PM ]
ประกาศ
โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 11
ภาค 1 ปีการศึกษา 2559